FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक संख्या ७ आ व २०७९-०८०

७९-८० 01/26/2023 - 19:34 PDF icon nirnaya.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ६ आ व २०७९-०८०

७९-८० 01/26/2023 - 19:34 PDF icon 6_rotated.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ५ आ व २०७९-०८०

७९-८० 01/26/2023 - 19:32 PDF icon 5_rotated.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ४ आ व २०७९-०८०

७९-८० 09/16/2022 - 09:14 PDF icon kp4.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ३ आ व २०७९-०८०

७९-८० 09/16/2022 - 09:14 PDF icon kp3.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या २ आ व २०७९-०८०

७९-८० 09/16/2022 - 09:13 PDF icon kp2.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १ आ व २०७९-०८०

७९-८० 08/14/2022 - 15:02 PDF icon New Doc 08-14-2022 14.11.pdf

कार्यपालिका बैठक ८

७९-८० 07/28/2022 - 11:58 PDF icon IMG_20220728_0001_rotated.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय बैठक संख्या २

०७८/०७९ 06/17/2022 - 09:18 PDF icon 2.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय बैठक संख्या १

०७८/०७९ 06/17/2022 - 09:15 PDF icon 1.pdf

Pages