FAQs Complain Problems

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।१२।३०

बोलपत्र फाराम खरिद गरिसक्नु पर्ने मिति २०७५।०१।३०
बोलपत्र फाराम दर्ता गरि सक्नु पर्ने मिति २०७५।०१।३१ दिनको १२ बजे सम्म

काम को विवरण

१, वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य वडा न ३

२, वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य वडा न ७
३,चन्दरपुर गाउमा पक्कि नालि तथा ग्राभेल गर्ने कार्य गढवा गा पा ७ दाङ
४,पक्कि नालि सहित सडक ग्राभेल गढवा गा पा २ महदेवा, घुस्रा, पचहा थारु बड्का गल्लि र बघमरुवा दे दाङ

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: