FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थको बिक्रि वितरण सम्बन्धि विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना |

नदिजन्य पदार्थको बिक्रि वितरण सम्बन्धि पुन :विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना|

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थको बिक्रि ब्यबस्थापन सम्बन्धि विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना |

बोलपत्र आह्वानको सुचना।

विधुतीय बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना (नदिजन्य) ||

दस्तावेज: