FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना|

प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदनकाे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

प्रस्ताब आहवान सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना|

दस्तावेज: