FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना|

८०/८१ 01/04/2024 - 16:06

प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदनकाे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 12/29/2023 - 08:48 PDF icon ieesarbajanik sunuwai29122023.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 12/15/2023 - 10:02

प्रस्ताब आहवान सम्बन्धि सूचना |

८०/८१ 12/11/2023 - 15:36 PDF icon yojana11122023.pdf

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना |

८०/८१ 12/04/2023 - 11:16 PDF icon tender notice04122023.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना|

८०/८१ 11/01/2023 - 16:38 PDF icon aasayasu.pdf

बिज्ञापन कर तथा कवाडी कर असुली सम्बन्धि सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)|

८०/८१ 10/30/2023 - 19:48 PDF icon suchana bid.pdf

प्राबिधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा|

८०/८१ 10/29/2023 - 19:35 PDF icon notice prabidhik.pdf

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना |

८०/८१ 10/20/2023 - 13:05 PDF icon notice2.pdf

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना |

८०/८१ 10/19/2023 - 10:43 PDF icon Notice for Technical Report.pdf

Pages