FAQs Complain Problems

४ वोटै स्वस्थ सस्थामा म स्वा स्व से अर्धबासिक समिक्षा बैठक

  

क स कार्यक्रम किर्याकलाप स्रोत कुल बजेट प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक
एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम ४ वोटै स्वस्थ सस्थामा म स्वा स्व से अर्धबासिक समिक्षा बैठक नेपाल सरकार २३५००० ११७५०० ११७५००

आर्थिक वर्ष:

प्रकार: