FAQs Complain Problems

३ दिने गा पा स्तरिय च्याउ खेति तालिम

यस गढवा गा पा को आ व २०७४।०७५ मा स्विकृत कृषि बिकास शाखाको कृषि प्रसार कार्यक्रम तर्फको ३ दिने गा पा स्तरिय च्याउ खेति तालिम मिति २०७४।०९।१६ गते देखि १९ गते सम्म गढवा गा पा आन्तर्गत का २५ जना कृषकहरुलाइ सहभागि गराइ सन्चालन गरियो।
उक्त तालिममा च्याउ खेति सम्बन्धि सैदान्तिक तथा ब्यवहारिक ज्ञान सम्बन्धि प्रशिक्षण भयको थियो।  

आर्थिक वर्ष:

प्रकार: