FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:06 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
बजार अनुगमन २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:04 PDF icon बजार अनुगमन २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:03 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:01 PDF icon गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 13:59 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 13:58 PDF icon एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 13:57 PDF icon आर्थिक कार्यबिधि २०७४.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:37 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४
उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:32 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि २०७४
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायि इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:29 PDF icon घ वर्गको निर्माण ब्यवसायि इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४

Pages